sestdiena, decembris 29, 2007

komentārs

Gribētu teikt par vairumu jaunizcepto (iznirušo) politikas ekspertu, muzikologu, kultūras zinātāju, sabiedrības vērotāju un ekonomistu to pašu, ko sacījis hercogs de Kastrī par d’Alambēru un Ruso: „Iedomājušies spriest par visu, kas tikai nāk prātā, bet pašiem nav ne tūkstoš ekiju rentes.”

ceturtdiena, decembris 27, 2007

Ārvalstu panorāma

Šodien apspriedīsim pilsētas Skotijā. Skotijas pilsētas ir raksturīgas ar to, ka tām ir nosaukumi, kas nemaz nešķiet saprotami vai vismaz ļoti pazīstami. Skotijas pilsētās dzīvo putni, it īpaši tajās dzīvo kaijas, kas ir putns, kas dzīvo pie jūras un kas arī dzīvo pie pilsētām Skotijā, kas arī ir pie jūras. Skotijas kaijām (vai plašāk - putniem) patīk sēdēt uz dzelzs margām, kas norobežo upi no ietves. Upēs arī ir paisums un bēgums un ļoti plata rumba, gluži kā Kuldīgā (Kurzemē).

Attēlā viens (attēls 1) ir redzams attēls no skotu pilsētas Dumfrijas. Attēlā ir redzama kaija un upes rumba, un sarkanu ķieģeļu tilts. Bet metāla margas norāda, ka tas nav attēls no Kurzemes.

Skotijas pilsēta Glāzgova ir daudz lielāk pilsēta, tādēļ tur dzīvo daudz vairāk cilvēku. Vai tur dzīvo daudz vairāk kaiju, tas nav zināms. Bet ir zināms lūk kas - attēlā divi ir redzams, kas ir tāda lieta kā piecas kaijas, kas sēž uz dzelzs margām, kas norobežo upi no ietves (varbūt teikt "4+1 kaija" būtu precīzāk?). Tilta lokveida formāts saglabājas, bet atšķirībā no Damfrijas tilta, Glāzgovas tilts nav būvēts no sarkaniem ķieģeļiem. Gluži pretēji (tout au contraire) - tas ir būvēts no metāla un betona. Tāpatās iztrūkst arī rumba. Secinājums ir neizbēgams - lai aŗi kaiju, kas sēž uz metāla margām, skaits ir piecreiz (4+1) lielāks, līdzība ar Kuldīgu Kurzemē ir zudusi (nepastāv).

trešdiena, decembris 19, 2007

Ziņa

Izdzirdējis, ka aizsaulē devies (piededzinājis pienu) izcilais komiķis un vairāku dziesmu un skaņdarbu komponists Karlhaincs Štokhauzens, nekavējoties izpūtu no dūdām gaisu, lai tās vieglāk būtu ielokāmas koferī, un devos prom. Tā nu ir sanācis, ka, kamēr citi reportē par, piemēram, sieviešu vai, piemēram, politiķu izraisītām personiskām evolūcijām, manas annāles ziņo faktus. Turklāt, ne tos patīkamākos.

Tātad Karlhaincs vairs neiespundēs helīšos sava skaņdarba izpildītājus, neraustīs kosmosa stīgas un nespēlēs kriketu. (Iespējams, kādu no šīm lietām viņš savā mūžā nemaz nav darījis.)

Pietiks sentimenta, lai runā dzeja!

Ā, ir cilvēks briesmās nonācis
To jūsu spēkos nav vairs glābt.
Tāpat kā miris Štokhauzēns,
Ir jāatzīst, ir aizgājis ar’ mūsu mīļais zēns.

Šādi pravietiski vārdi rodami VII-daļīgajā poēmā Cilvēks, kas Apgāda gādībā klajā laista jau vairāk kā pirms trim gadiem. Kaulainsausi burti neapzinoties izdejo traģisku nojausmu par notikumiem nākamībā. Bet Štokhauzena mūžīgā tagadne tiek nepiespiesti iekodēta mūzikā. Viņa Mūzikā, kas vērsta uz mērķi; kādu attālu apziņas punktu. Štokhauzena Tālmūzikā.

Karlhaincs bija uz Tu ar tehnoloģiju avangardu. Sankāras akustiskās lingvistikas starptautiskais izpētes institūts (the International Institute of Acoulinguistic Research in Sanquhar, IIALRS) piedāvā tehnoloģiju, kas nedzirdīgiem cilvēkiem ļauj mūziku baudīt ne tikai intelektuāli (analizējot nošu rakstu, piemēram), bet arī izbaudīt mūzikas psihosomatisko iedarbību. Visnotaļ sarežģītā metode un atbilstoša tehnoloģija iekodē mūzikas skanējumu jebkuras valodas alfabētā, balstoties uz dotās valodas skanējumu regulējošām kārtulām. Tādēļ lai skan Karlhainca Štokhauzena tālskaņdarba Telemusik pārnesums tekstā! (cipari katras virknes sākuma apzīmē, kura skaņdarba minūte skan)

 1. sīīīī........... i ūīii tif hurrhr ; bum bum . . . . . . . . . . . . . . . ................. ī_
 2. Zum šiūūū tuk trum/trum/trum tikti. ĪĪĪ aūū au au bļur
 3. bbbbbBB nnmn ... “”” … .. ; @@ _ _ “!tummm
 4. HRRRrrr tlūūū Šikiī Šī? Duf ņņņŅņmņn. . …1 10! Trīk
 5. nnnn tuk titik Pī 00~~~ dzzr hunnnnnnnnm difduf
 6. hun Bam nnn Šīsss nnn Dum nnn Dankš nnDankš nūūūūūŪŪūūūūKink Bļerļerļer tufduf
 7. ĻerĻer Duf duf duk duk ĀĀĀ dun – !!! 88 7887 ~ <>++ ---* šiņk Angang
 8. duk duk duk duk Ī ū 000 _ _ _ tiriktū 87 3[1]^2 tirinktū turinktī
 9. sssszzzz takš pirinkpū pūpū ŪŪūŪūūŪ Īūū | | | | | | | | | | | | #
 10. tuk . . . . . . . . “ ” ” ” ” zīkā zīkā ši si Duk šīši Duk . . . . . . …….;***** šik
 11. dunkt “tāāa” “āā” “īīī” “āāā” nnn nūnnū “dē” “bē” Ā Ē
 12. šņakt /šņakt dinkš ū ū ū ū ū llll . dink dank
 13. hrrrrrrrrrrrrrrrrr Sļūrkt brrz brzzz zzz zzzzZzzZ rrūūūūŪŪūu ūūū
 14. ēū / ēū / ēū / tinkš / šņakt t t t t t t t. kkkzzzzzRR rrrrTUKrrTUKTUKTUKrrr ņūū tinks TUKTUK BUMTUKTUK
 15. ņiū – + _88888_ _ _866 _633_ _ _639
 16. 639 _ 88 /ņ\ \ \ / tik tik piū
 17. hūūūū nī nī 2,2 NūūNūūnū tikš tārītārita duf


[1] In eight minuter the technolgie recorde sqareroot of 3 instead of 3. Not included due to technical in shortcomings